Pomiń nawigację Praktycy dla praktyków

Szkolenia i kursy sprzedaż i obsługa klienta - Obsługa Klienta


PODSTAWOWE ZASADY OBSŁUGI KLIENTA
- Kreowanie pozytywnego podejścia do klienta 
- Budowanie równowagi pomiędzy nachalnością a pomocną postawą
- Zdobywanie wiedzy jako element skutecznej sprzedaży
- Umiejętność zwięzłej odpowiedzi na pytania zamiast wypowiadania wyuczonego monologu
- Zachowanie spokoju prezentacji
- Sposoby nakłonienia klienta do zakupu przy jednoczesnym zachowaniu wizerunku osoby obiektywnej
- Troska o klienta w dłuższej perspektywie


OBRONA CENY
- Gra i triki stosowane ze strony klienta dotycząca obniżki ceny.
- Negatywna postawa handlowców i przechodzenie na stronę klienta.
- Sposoby rozpoznawania klientów i procedury postępowania podczas transakcji.
- Jak radzić sobie z klientem krytykującym.
- Metody tłumaczenia ceny.


OBRONA PRZED MANIPULACJĄ
- Definicja i postrzeganie asertywności
- Świadome i nieświadome metody wytrącania z równowagi sprzedawców poprzez klientów
- Umiejętność dostrzegania manipulacji i odróżniania jej od pozytywnego wpływu i przekazywania informacji
- Sposoby radzenia sobie z atakami manipulacyjnymi


SYMULACJA ROZMÓW HANDLOWYCH
- Określenie sytuacji problemowych występujących podczas kontaktu z klientem
- Przeprowadzenie symulacji rozmów handlowych z jednoczesną rejestracją ich na kasetach video
- Analiza mowy ciała, wiedzy, płynności rozmowy, umiejętności dostosowania się do sytuacji oraz podpowiedzi dotyczące najwłaściwszego rozwiązania. 
- Mentalne przygotowanie się do sytuacji spornych
- Sposoby postępowania z trudnym klientem
- Wymiana opinii uczestników zajęć na temat możliwości postępowania z trudnym klientem

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
- Rola komunikacji niewerbalnej podczas procesu sprzedaży
- Co oznaczają wybrane elementy mowy ciała
- Sposoby odczytywania postawy oraz intencji rozmówcy
- Opanowanie własnych ruchów


OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ TELEFON
- Przywitanie klienta
- Określanie potrzeb i zdobywanie informacji
- Prezentowanie oferty przy ograniczonym czasie rozmowy
- Rozpoznawanie rozmówcy po brzmieniu tonu głosu
- Operowanie własnym tonem głosu
- Błyskawiczna analiza popełnianych błędów
- Dopasowanie się do typu rozmówcy


Uczestnicy przechodzą:
- symulacje rozmów z klientami
- podlegają ocenie merytorycznej oraz zachowań niewerbalnych
- przeprowadzają wywiady
- wykonują ćwiczenia pisemne
- słuchają prezentacji multimedialnych itd.

Zajęcia prowadzone są z pomocą nowoczesnych środków audiowizualnych.


Uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze, a na Państwa życzenie również dyplomy. 

Każdy z tematów można dowolnie kształtować, wybierając to, co dla firmy najważniejsze.

Czas i miejsce zajęć uzależniamy od Państwa życzeń. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania. 

 
 
RYMWID TRAINING, Biuro: ul. Literacka 45 H/1, 60-461 Poznań, tel. 605 988 252
designed by (c) halpress. Pozycjonowanie strony internetowej - www.Setia.pl